אבטחת ישובים

שירותי אבטחה אינה בהכרח רק לצורך מניעת אירועי פח"ע, אלא גם להפחתת כמות הפריצות בישוב, נזקי הפריצה יופחתו, מניעת ו/או הפחתת גניבות רכבים ומניעת חדירה של גורמים עוינים או שאינם רצויים בתחום הישוב המאובטח.

הקמת מערך אבטחת ישובים מצריך תכנון מקצועי ונרחב לשם עמידה במטרה להגן על הישוב מבלי לפגוע בהתנהלות השוטפת שלו.

תכנון מערך האבטחה מצריך היכרות עם אופי הישוב ותושביו, היכרות עם סביבת הישוב, האתגרים עמם מתמודדים תושבי הישוב , אפיון נתוני השטח והכרתם תוך איתור נקודות תורפה או חולשה אפשריות ומתן פתרונות יצירתיים. 

לשם הקמת מערך האבטחה מנהל הביטחון (מנב"ט) של חברתנו בשיתוף עם נציגי הביטחון של הישוב יבנו תיק אבטחה ייחודי שכולל רישום שערי הישוב, רשימת מבני ציבור, מוסדות, תחנות הסעה, עסקים, אזורי סיכון ודגשים על נקודות שיש לתת להם תשומת לב במהלך הסיור שיבוצע בישוב. 

האלמנטים השונים לשם הרכבת מערך האבטחה:

  • מחסומי כניסה ויציאה מהישוב המופעלים באופן סלקטיבי ע"י שומר ו/או אמצעי זיהוי אוטומטיים. 
  • ניידת סיור ופיקוח המסיירת בתוך הישוב וסביב לו.
  • יש ישובים שהקמת מערך מצלמות אבטחה בתחומי הישוב ובסביבתו הקרובה הינה הכרחית ויש לבחון אפשרות זו. 
  • חברת אבטחה אשר מפעילה מוקד מבצעי מאוייש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע לפניות התושבים , ללקוח ולצוות האבטחה במקום.