ארגון חברות אבטחה בישראל

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

המכון לבקרה ואיכות SA8000

תקן ISO 9001:2015